ฟังก์ชัน  ที่  มอง ตัวพิมพ์เล็ก  กับ พิมพ์ใหญ่ เหมือนกัน vb6 : Basic
 

Forum :: Basic :: ฟังก์ชัน ที่ มอง ตัวพิมพ์เล็ก กับ พิมพ์ใหญ่ เหมือนกัน vb6

สวัสดีครับ 
คือ อยากทราบว่า  ใน vb6 พอจะมีฟังก์ชัน ที่   มอง ตัวพิมพ์เล็ก กับ ตัวพิมพ์ใหญ่  เป็น ตัวเดียวกัน  หรือ ป่าว ครับ

ขอบคุณครับ

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook