อยากเรียนเขียนโปรแกรมกับทางเว็บครับ ติดต่อยังไงครับ : Basic
 

Forum :: Basic :: อยากเรียนเขียนโปรแกรมกับทางเว็บครับ ติดต่อยังไงครับ

ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ  

** ต้องการโค้ดที่ให้คำสั่งไปยัง Label2 Label3 Label4 ที่ละ Label ข้อโค้ดจากท่านผู้เชี่ยวชาญหน่อยครับ ผมพยายามหลายวันแล้ว ไม่ได้เลย** 

ต้องการเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้แบบนี้ครับ

http://www.mx7.com/view2/yOAXXOpxcdjRphoo

http://www.mx7.com/view2/yOAY99JmgQLbZEt5

สมัครกับทางเว็บก็ได้ครับ ติดต่อยังไงครับ

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook