พอทราบมัยคับว่าผิดอะรัย ช่วยหน่อยน่ะคับต้องการคำตอบด่วนคับ : .NET
 

Forum :: .NET :: พอทราบมัยคับว่าผิดอะรัย ช่วยหน่อยน่ะคับต้องการคำตอบด่วนคับ

private void txtSum_Money_TextChanged(object sender, EventArgs e)
     {
      
       this.lblMoneyTotal = (Convert.ToDouble(this.txtSum_Money.Text), "##,###.00); 
       
     }

แล้วก้อช่วยอธิบาย 2 ส่วนนี้ให้ผมหน่อย และมีวิธีการเขียนแบบอื่นอีกไหมคับ ช่วยเขียนให้ผมดูหน่อยน่ะคับ พอดีผมมัยเข้าจัยคับ

 private void txtTotle_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) {
    short KeyAscii = Asc(e.KeyChar);
    switch (KeyAscii) {
      case 48:
        57;
        e.Handled = false;
        break;
      case 8:
      case 13:
      case 46:
        // Backspace = 8, Enter = 13, Delete = 46
        e.Handled = false;
        break;
      default:
        e.Handled = true;
        break;
    }
  }

private void txtMoney_KeyPress(object sender, System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e) {
    short KeyAscii = Asc(e.KeyChar);
    switch (KeyAscii) {
      case 48:
        57;
        e.Handled = false;
        break;
      case 8:
      case 13:
      case 46:
        // Backspace = 8, Enter = 13, Delete = 46
        e.Handled = false;
        break;
      default:
        e.Handled = true;
        break;
    }
  }

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook