เปลี่ยน Title บนเพจทำอย่างไรค่ะ : HTML & CSS
 

Forum :: HTML & CSS :: เปลี่ยน Title บนเพจทำอย่างไรค่ะ

เปลี่ยน Title บนเพจทำอย่างไรค่ะ

1 Comment

 • Nuttapong Suptawepong
  #1 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 23 ตุลาคม 2013 เวลา 13 นาฬิกา 42 นาที
  <html>
  
    <head>
     <title>กำหนด Title ของเพจที่นี่</title>
    </head>
  
    <body>
  
    </body>
  
  </html>
  
  ดูเพิ่มเติมได้ที่
  http://code.function.in.th/html/head/title
   

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook