ต้องการหาผลลัพธ์ในหลักขวามือสุดของคำตอบ Factorial โดยต้องหาตัวที่ไม่ใช่ 0 จากตัวหลังสุดเพียง 1 ตัว ต้องใช้คำสั่ง ตัวไหนบ้างครับ : Java
 

Forum :: Java :: ต้องการหาผลลัพธ์ในหลักขวามือสุดของคำตอบ Factorial โดยต้องหาตัวที่ไม่ใช่ 0 จากตัวหลังสุดเพียง 1 ตัว ต้องใช้คำสั่ง ตัวไหนบ้างครับ

ต้องการหาผลลัพธ์ในหลักขวามือสุดของคำตอบ Factorial โดยถ้าหลักสุดท้ายเป็น 0 ต้องหาตัวต่อมาที่ไม่ใช่ 0 เช่น 7! = 5040 ต้องตอบ 4
โดย ค่า fac ต้องป้อนเข้ามาทางแป้นพิม 
โค้ดที่ได้มีแค่นี้ ไม้รู้จะต่อยังไงครับ (หาค่า fac ได้แล้ว)

import java.util.Scanner;
class fact {
   public static void main (String [] args){
	 Scanner input = new Scanner(System.in);
	 int i,fac=1;
	System.out.print("Input fac : ");
	 int a = input.nextInt();
	   for(i=1;i<=a;i++){
	     fac*=i;
	 }
	 System.out.println("fac = "+fac);
	 }
}

2 Comment

 • I
  #1 Comment By I'Pong Somjai เมื่อ 22 มกราคม 2014 เวลา 6 นาฬิกา 14 นาที
  ผู้รู้ตอบทีครับช่วยที
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #2 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 23 มกราคม 2014 เวลา 9 นาฬิกา 33 นาที
  ลองยกตัวอย่าง ข้อมูลที่ป้อน และผลลัพธ์ที่ต้องการ เพิ่มเติมได้ไหมครับ
   

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook