การ อ่านค่า file versions จากไฟล์ exe บน web client สามมารถทำได้หรือป่าว : JavaScript & jQuery
 

Forum :: JavaScript & jQuery :: การ อ่านค่า file versions จากไฟล์ exe บน web client สามมารถทำได้หรือป่าว

สวัสดีครับ คืว่า ผมต้องการที่ อ่านค่า file versions จากไฟล์ exe บน web client โดยที่ผมไม่ต้อง ทำการ Upload file ที่ต้องการ ไป server ก่อน ไม่ทราบ ว่าพอที่จะมีวิธี หรือป่าว ครับ 

พยายาม หาวิธีต่าง ๆ แล้ว แต่ก็ไม่เจอ ครับ 

ขอบคุณครับ....

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook