ระบบแจ้งเตือน : JavaScript & jQuery
 

Forum :: JavaScript & jQuery :: ระบบแจ้งเตือน

<!DOCTYPE html>
<!-- บันทึกเป็น alerts.html -->
<html>
	<head>
    <title></title>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="test.css" />
		<script>
		function f1()
		{
		document.getElementById("n1").style.visibility='hidden';
		}
		</script>
  </head>
	<body>
		<div class="noti_Container" onclick="return f1();">
			<img src="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=456322487777147&set=a.456322481110481.1073741829.414912581918138&type=3&theater" style="border:none;"/>
			<div class="noti_bubble" id="n1">3</div>
		</div>
	</body>
</html>
/* บันทึเป็น test.css */
.noti_Container {
  position:relative;
  border:1px solid blue; 
  width:16px;
  height:16px;
	cursor: pointer;
}
.noti_bubble {
  position:absolute;
  top: -8px;
  right:-6px;
  padding-right:2px;
  background-color:red;
  color:white;
  font-weight:bold;
  font-size:0.80em;
  
  border-radius:2px;
  box-shadow:1px 1px 1px gray;
}

1 Comment

 • Yung Jung
  #1 Comment By Yung Jung เมื่อ 9 เมษายน 2013 เวลา 3 นาฬิกา 36 นาที
  ดูตัวอย่าง
  
  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.456322481110481.1073741829.414912581918138&type=3
   

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook