จะแสดง popupwindow ต้องทำอย่างไรครับ php ครับ : JavaScript & jQuery
 

Forum :: JavaScript & jQuery :: จะแสดง popupwindow ต้องทำอย่างไรครับ php ครับ

จะแสดง popupwindow ต้องทำอย่างไรครับ php ครับ

3 Comment

 • Nuttapong Suptawepong
  #1 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 12 สิงหาคม 2013 เวลา 11 นาฬิกา 57 นาที
  ใช้คำสั่ง window.open ( url, window_name, option ); ครับ
  
  url คือ site ที่ต้องการเปิด
  
  window_name คือ ชื่อของหน้าต่างใช้สำหรับอ้างอิงในเอกสารของ html
  
  option คือกำหนดคุณสมบัติของหน้าต่างที่จะเปิดขึ้นมา ดังนี้
  คุณสมบัติที่สามารถกำหนดค่าได้เพียง yes ( 1 ) หรือ no ( 0 ) คือ toolbars, location, directories, statusbars, menubars, scrollbars, resizable
  คุณสมบัตที่สามารถกำหนดค่าได้เดียงตัวเลข ( หน่วย pixel ) คือ width, height, outerwidth, outerheight, left, right
   
 • พิสิฏฐ์ เพิ่มมงคล
  #2 Comment By พิสิฏฐ์ เพิ่มมงคล เมื่อ 19 กันยายน 2013 เวลา 16 นาฬิกา 6 นาที
  ผมขอถามเพิ่มเติมนะครับ บางเวปไซต์เมื่อเปิดเพจขึ้นมาจะมี Pop up ขึ้นมาหลังจากเปิดเพจแล้วเสร็จเพื่อบอกข้อความบางอย่างหรือภาพประกอบให้เราทราบข้อมูลเพิ่มเติม
  ลักษณะ Pop up ดังกล่าวจะแสดงกลาง Browser มีกรอบ ส่วนบริเวณ นอก กรอบ จะเป็นสีดำโปร่งใสเล็กน้อย 
  
  ผมอยากทราบว่าเขาเรียกวิธีการอะไรในการทำ Pop up แบบนี้ (ผมอธิบายข้าต้นไม่ทราบว่าพอจะนึกออกหรือเปล่า..) อยากรู้ Code ว่าเขาเขียนอย่างไรครับ?
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #3 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 19 กันยายน 2013 เวลา 16 นาฬิกา 22 นาที
  ใช้ jQuery ครับ มีหลากหลายให้เลือกครับ
  เช่น
  http://jqueryui.com/dialog/
  http://fancybox.net/
  
  และอื่น ๆ อีกมาก
  
  ลองหาคำว่า 
  jQuery Dialog
  jQuery PopUp
  jQUery LightBox
  ใน google ดูครับ
   

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook