อยากเรียนภาษาโปรแกรมที่นำไป รันบน Linux ได้ ไม่ทราบว่าทีภาษาอะไรบ้างคะ : Linux
 

Forum :: Linux :: อยากเรียนภาษาโปรแกรมที่นำไป รันบน Linux ได้ ไม่ทราบว่าทีภาษาอะไรบ้างคะ

ตอนนี้กำลังอยากเรียน VB.net แต่ไม่รู้ว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่า

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook