ประชาสัมพันธ์ Course  Course "Intro to Startup CTO รุ่นที่ 2" : Other
 

Forum :: Other :: ประชาสัมพันธ์ Course Course "Intro to Startup CTO รุ่นที่ 2"

เปิดลงทะเบียนแล้วนะครับ Course "Intro to Startup CTO รุ่นที่ 2"
ลงทะเบียน : ได้ที่ Link นี้เลยครับ https://www.eventpop.me/e/228-startup-cto-2

ราคา :
Early Bird – 900 บาท / คน จองภายในวันนี้ – 15 ธันวาคม 2558 – มีอาหารกลางวันและของว่าง
General Bird – 1,500 บาท / คน จองวันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 22 มกราคม 2558 – มีอาหารกลางวันและของว่าง
Hungry Bird – 1,300 บาท/ คน จองวันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 14 มกราคม 2558 – ไม่มีอาหารกลางวันและของว่าง

ระยะเวลาการเรียน :
6 ชั่วโมง (1 วัน) – Coursework
1 ชั่วโมง (ไม่บังคับ) – ปรึกษาหลังเลิกเรียน คุยเล่นเพิ่มเติม

วันเวลาเรียน :
วันเสาร์ 16 มกราคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น.
+ Session คุยเล่นสำหรับคนอยากปรึกษาปัญหาเพิ่มเติม 16.00-17.00 ในห้องเรียนเลย

รายละเอียด Course : http://startupcto.net/course-introduction-to-startup-cto-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook