ขอโค้ด c# การอนุมัติคำขอ : Other
 

Forum :: Other :: ขอโค้ด c# การอนุมัติคำขอ

อยากได้โค้ด C# ที่มีการอนุมัติคำขอ โดยมีการร้องขอจาก User อีกคน แล้วขึ้นที่ User อีกคน เพื่อให้อนุมัติคำขอ อะค่ะ ใครพอจะมีโค้ดช่วยตอบที่นะค่ะ

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook