เทคนิคการเชื่อมคำ โดยไม่ใช่ function implode ( ) : PHP
 

Forum :: PHP :: เทคนิคการเชื่อมคำ โดยไม่ใช่ function implode ( )

Nuttapong Suptawepong
 
ในบางครั้งข้อมูลไม่ได้มาแบบ Array เช่น เมื่อ query มาจาก database ทำให้ไม่สามารถใช้ function implode ( ) ได้
จึงต้องเขียนคำสั่งเพื่อเชื่อมคำเอง ( ตัวอย่างที่จะแสดงให้ดูนี้ จะใช้ข้อมูล Array เป็นตัวอย่าง )

สำหรับผมใช้เทคนิดนี้ครับ

$array = array ( "one", "two", "three", "four" );$text = $separator = "";

foreach ( $array as $each )
{
	$text = $text . $separator . $each;

	$separator = ",";
}


จะเห็นได้ว่ารอบแรก ค่าของ $separator เป็นค่าว่าง
และรอบต่อ ๆ ไป ค่าของ $separator จะคือ comma


ผลลัพธ์ที่ได้ คือ one,two,three,four

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook