ฟังก์ชัน สุ่ม ตัวเลข หรือ ตัวอักษร ตามจำนวนที่กำหนดครับ : PHP
 

Forum :: PHP :: ฟังก์ชัน สุ่ม ตัวเลข หรือ ตัวอักษร ตามจำนวนที่กำหนดครับ

Nuttapong Suptawepong
 
ฟังก์ชันสุ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ครับ

function random_uppercase ( $amount )
{
	$stringnumber = "";

	for ( $round = 0; $round < $amount; $round++ )
	{
		$number = rand ( 65, 90 );

		$stringnumber .= chr ( $number );
	}

	return $stringnumber;
}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฟังก์ชันสุ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ครับ

function random_lowercase ( $amount )
{
	$stringnumber = "";

	for ( $round = 0; $round < $amount; $round++ )
	{
		$number = rand ( 97, 122 );

		$stringnumber .= chr ( $number );
	}

	return $stringnumber;
}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฟังก์ชันสุ่มตัวเลข ครับ

function random_number ( $amount )
{
	$stringnumber = "";

	for ( $round = 0; $round < $amount; $round++ )
	{
		$number = rand ( 48, 57 );

		$stringnumber .= chr ( $number );
	}

	return $stringnumber;
}

2 Comment

 • kitsana chayamarit
  #1 Comment By kitsana chayamarit เมื่อ 27 มกราคม 2013 เวลา 16 นาฬิกา 49 นาที
  ขอบคุณค่าา
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #2 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 27 มกราคม 2013 เวลา 16 นาฬิกา 50 นาที
  ครับ ^ ^
   

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook