กำหนดเงื่อนไข คอลัมที่ที่เป็น ค่า null : SQL
 

Forum :: SQL :: กำหนดเงื่อนไข คอลัมที่ที่เป็น ค่า null

สวัสดีครับ 

สมมติว่า ผมมี ตาราง emp :

emp_id        emp_name
001           กกก กกก
002           null
003           ขขข ขขข


แล้วผมต้องการ เขียนคำสั่ง mysql เพื่อแสดง ข้อมูล ทั้งหมด แต่ผมจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไร  ถ้า ใน คอลัม emp_name เป็น null ให้แสดง คำว่า "Is null"
เพราะ ถ้าแสดงมาปกติ จะเป็น "" 

ขอบคุณครับ

1 Comment

 • Saranyoo cmru
  #1 Comment By Saranyoo cmru เมื่อ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 11 นาฬิกา 57 นาที
  SELECT emp_id,IF( emp_name IS NULL,"Is null","") As emp_name FROM emp
   

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook