การใช้คำสั่ง join กับ group by : SQL
 

Forum :: SQL :: การใช้คำสั่ง join กับ group by

สวัสดีครับ 

คือว่าติดปัญหาการ select ข้อมูล ครับ 

ผมมี ตาราง อยู่ สองตาราง คือ ตาราง tbUSER กับ tbURL 

ซึ่ง ตาราง tb USER ประกอบด้วย

   1.ฟิลล์ ID
   2.ฟัลล์ USER_NAME
   3.ฟิลล์ POSITION

ส่วนตาราง tbURL ประกอบด้วย

  1.ฟิล URL_ID
  2.ฟิลล์ URL
  3.ฟิลล์ CHECK_name

ผมต้องการที่จะแสดงข้อมูล  CHECK_name , จำนวนตาม รายชื่อ  จากตาราง tbURL และ ฟิลล์ POSITION ของ ตาราง tbUSER

ข้อมูลที่ต้องการจะให้ออก ดังตัวอย่าง


CHECK_NAME               NUM                POSITION 
นาย aaaaa                     5                     บัญชี

ขอคำแนะนำด้ววยครับ  

ผมเขียน SQL Query ดังนี้ 
      
           SELECT CHECK_NAME,POSITION,URL AS NUM FROM tbURL INNER JOIN tbUSER on tbURL.CHECK_NAME = tbUSER.F_NAME 
          GROUP BY CHECK_DATE

แต่ไม่ได้ครับ

ขอบคุณครับ

4 Comment

 • Nuttapong Suptawepong
  #1 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 9 พฤษภาคม 2014 เวลา 13 นาฬิกา 16 นาที
  ถ้าเข้าใจไม่ผิด ฟิลด์ USER_NAME ใน tbUSER จะเชื่อมกับ ฟิลด์ CHECK_name ใน tbURL หรือเปล่าครับ
   
 • วิทวัฒน์ สุวรรณรักษ์
  #2 Comment By วิทวัฒน์ สุวรรณรักษ์ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2014 เวลา 13 นาฬิกา 40 นาที
  คือ จะแสดงข้อมูล  USER_NAME, จำนวน URL_ID จากตาราง tbURL และแสดง ฟิล POSITION จาก tbUSER ครับ 
  ฟิลด์ USER_NAME ใน tbUSER จะเชื่อมกับ ฟิลด์ CHECK_name ใน tbURL 
  
  ครับ
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #3 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 9 พฤษภาคม 2014 เวลา 14 นาฬิกา 1 นาที
  แบบนี้ได้รึเปล่าครับ
  
  SELECT tbUSER.USER_NAME, tbUSER.POSITION, COUNT(tbUSER.USER_NAME)
  FROM tbUSER INNER JOIN tbURL ON tbUSER.USER_NAME = tbURL.CHECK_name 
  GROUP BY tbUSER.USER_NAME
   
 • วิทวัฒน์ สุวรรณรักษ์
  #4 Comment By วิทวัฒน์ สุวรรณรักษ์ เมื่อ 9 พฤษภาคม 2014 เวลา 14 นาฬิกา 12 นาที
  ไม่ได้นะครับ
   

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook