สอบถามการดึงข้อมูลแบบนี้หน่อยค่ะ sql : SQL
 

Forum :: SQL :: สอบถามการดึงข้อมูลแบบนี้หน่อยค่ะ sql

ข้อมูลมี 2 Table นะคะ 1. name 2. name_doc_no

name						
no	name1	status				
1	57181	main				
2	57182	no main		
3	57183	main				
4	57184	main				
5	57185	main				
6	57186	no main				
7	57187	main				
8	57188	no main				
9	57189	main				
10	57190	main	
*เก็บข้อมูล name และใส่ status ของแต่ละ name เอาไว้
*ข้อมูลที่มี status = no_main จะถือว่าเป็นข้อมูลที่คู่กับ ข้อมูลที่มี status =main			
						
name_doc_no						
no	name2	name_doc	seq_no			
1	57182	57181	1	      	
		AA	2			
		CC	3			
2	57186	57185	1			
		AA	2			
		CC	3			
3	57188	57187	1			
		AA	2			
		CC	3	
*เก็บข้อมูลที่มี status =no_main โดยดึงข้อมูลที่คู่กันมาใส่ใน name_doc และยังมีข้อมูลอื่นๆ ใน name_doc 
*ข้อมูลที่สำคัญคือ ข้อมูลที่ seq_no = 1		
						
ข้อมูลที่ต้องการ			
no	name1	name2	name_doc
1	57181	57182	57181
2	57185	57186	57185
3	57187	57188	57187
*name2 เอาแต่ข้อมูลที่ status = no_main
*name_doc เอาข้อมูล name_doc จาก Table name_doc_no ที่มี seq_no =1
*name1 เอาแต่ข้อมูลที่ status = main และต้องมีคู่ คือมีข้อมูลตัวมันเองอยู่ใน name_doc ใน Table name_doc_no						**ต้องการทราบว่า มี name 2 ตัวไหนบ้างที่มีข้อมูล name_doc <> name1	**
แนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆคะ

1 Comment

 • พรกนก ศรีสมัคร
  #1 Comment By พรกนก ศรีสมัคร เมื่อ 18 กันยายน 2014 เวลา 15 นาฬิกา 49 นาที
  name_doc_no						
  no	name2	name_doc	seq_no			
  1	57182	57181	1	      	
  		     AA	    2			
  		     CC	    3			
  2	57186	57185	1			
  		     AA	    2			
  		     CC	    3			
  3	57188	57187	1			
  		     AA    	2			
  		     CC	    3	
  คอลัมมันเลื่อนค่ะ
   

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook