การดึงรูปจากฐานข้อมูลมาแสดง ทำไง : PHP
 

Forum :: PHP :: การดึงรูปจากฐานข้อมูลมาแสดง ทำไง

<?php echo $row_Recordset2['i_detail']; ?> //หัวข้อโพส
<img src="images/Profile/<?php echo $row_Recordset2['i_images']; ?> />//รูปที่โพส

ผมใช้โค๊ดนี้รูปมา   แต่ผมอยากให้เวลาข้อมูลใน $row_Recordset2['i_images] มันไม่มีข้อมูล อยากให้มันไม่โชว์อะไรเลย ได้ไหม 

ผมอาจจะพูด งงๆ ไปหน่อย พูดง่ายๆ คือผมอยากจะทำโพสเหมือเฟสบุ๊ค อะ แต่ส่วนที่ใส่รูปกับส่วนของข้อความเท่านั้น ใครรู้ช่วยตอบผมที ??

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook