วิธีทำให้โค้ดHTML ให้อยู่ในรูปแบบ PHP array ต้องทำยังไง : PHP
 

Forum :: PHP :: วิธีทำให้โค้ดHTML ให้อยู่ในรูปแบบ PHP array ต้องทำยังไง

วิธีทำให้โค้ดHTML ให้อยู่ในรูปแบบ PHP array ต้องทำยังไง

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Documento sin t?tulo</title>
</head>

<body>
     <table class="score_tb" border="0" cellspacing="2" cellpadding="5" >
           <thead style="background:#ebebeb;" height="25">
             <td width="40" align="center" >Number</td>
             <td width="300" align="center">Team</td>
             <td width="45" align="center">Piont</td>
           </thead>

		<tr class="trLeage1" height="20" style="background:#8dc73f;" >
                 <td width="40" align="center" >1</td>
                 <td width="300" align="left" style="padding: 0px 5px;">Leicester City</td>
                 <td width="45" align="center">81</td>
              </tr>
                           
		<tr class="trLeage1" height="20" style="background:#aade60;" >
                 <td width="40" align="center" >2</td>
                 <td width="300" align="left" style="padding: 0px 5px;">Arsenal</td>
                 <td width="45" align="center">71</td>
              </tr>
                        
		<tr class="trLeage1" height="20" style="background:#bdea81;" >
                 <td width="40" align="center" >3</td>
                 <td width="300" align="left" style="padding: 0px 5px;">Tottenham Hotspur</td>
                 <td width="45" align="center">70</td>
              </tr>
                           
		<tr class="trLeage1" height="20" style="background:#d5f9a2;" >
                 <td width="40" align="center" >4</td>
                 <td width="300" align="left" style="padding: 0px 5px;">Manchester City</td>
                 <td width="45" align="center">66</td>
              </tr>
                           
		<tr class="trLeage1" height="20" style="background:#d7d7d7;" >
                 <td width="40" align="center" >5</td>
                 <td width="300" align="left" style="padding: 0px 5px;">Manchester United</td>
                 <td width="45" align="center">66</td>
              </tr>
                           
	
</body>
</html>

0 Comment

 • Have no comment.

Comment Forum

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook